ساعت کاری 10:00-18:00

تهران شهریار صباشهر خ مخابرات کوچه شریعت پ 16

0919 8362447

تعرفه خطوط

قیمت های خطوط به تومان میباشد!

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

ارقامنمونه شمارهغیرسفارشی کاربرانسفارشی کاربرانغیرسفارشی نمایندگانسفارشی نمایندگان
ارسال
14**********100035,00065,00030,00050,000
13*********100050,00090,00040,00070,000
12********1000120,000230,00090,000170,000
11*******1000150,000300,000120,000245,000
10******1000230,000680,000170,000560,000
9*****1000490,000980,000410,000820,000
8****10001,700,0004,000,0001,430,0003,350,000
7***1000استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود
6**1000استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
12********2000205,000160,000
11*******2000260,000200,000
10******2000410,000320,000
9*****2000780,000600,000
8****20001,400,0001,100,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******3000215515,00010,000
12****3000215575,00060,000
10**3000215590,00070,000
9***300071استعلام شوداستعلام شود
8****3000استعلام شوداستعلام شود

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
15*******50001070رایگانرایگان
14******50001070رایگانرایگان
13*****5000107015,00010,000
12****5000107030,00020,000
11***5000107042,00030,000
10**5000107065,00050,000
9*5000107090,00075,000

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۲

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******50002040رایگانرایگان
13*****5000204015,00010,000
12****5000204030,00020,000
11***5000204040,00030,000
10**5000204065,00050,000
9*5000204090,00075,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۴

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******50004150رایگانرایگان
13*****5000415015,00010,000
12****5000415045,00030,000
11***5000415065,00050,000
10**50004150240,000200,000
9*50004150400,000350,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۵

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
14******50005150رایگانرایگان
13*****5000515015,00010,000
12****5000515030,00021,000
11***5000515040,00031,000
10**5000515065,00050,000
9*5000515090,00075,000

 
 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۹

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1450009121112233رایگانرایگان

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور۰۲۱ و ۰۲۶

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
8********21 , ********2610,0005,000

 

غیر سفارشی: شماره هایی که بطور تصادفی توسط مخابرات انتخاب میشود.

سفارشی: شماره هایی که خود شما انتخاب میکنید.

آخرین بروزرسانی قیمت ها: 98/06/17